Grensoverschrijdend gedrag

Wat kan ik doen om grensoverschrijdend gedrag te melden?
Naast dat u uw melding kunt doen bij de Vertrouwenspersoon kunt u uiteraard ook altijd een melding indienen bij de directeur of voorzitter van de KNBB. ...
Di, 10 Mei, 2016 at 2:25 PM
Wat is matchfixing?
  Matchfixing, ofwel wedstrijdvervalsing, is een thema dat de afgelopen jaren ook in ons land nadrukkelijk op de agenda is gekomen. De KNBB vindt de int...
Di, 2 Jun, 2015 at 10:28 AM
Ik wil contact met de vertrouwenspersoon opnemen?
Elke sportbond dient onder meer te zorgen voor een sociaal veilige sportomgeving. Alle KNBB-leden en -medewerkers worden geacht de gedragsregels van de bo...
Wo, 19 Jun, 2019 at 2:50 PM
Welke reglementen gelden voor mij als lid?
Alle op de leden geldende reglementen en statuten kunt u HIER terugvinden. Daar staan ook de geldende reglementen op terreinen zoals tucht, doping en seksue...
Wo, 7 Jun, 2017 at 3:12 PM
Heeft de KNBB ook een gedragcode?
Naast de reglementen hanteert de KNBB ook diverse gedragscodes zoals de bestuurlijke integriteitscode en de algemene gedragscode. De verschillende codes kun...
Wo, 7 Jun, 2017 at 3:13 PM
Hoe kan ik een VOG aanvragen?
Via het NOC*NSF is de Nederlandse sport gestart om voor vrijwilligers die werken met minderjarigen een VOG (Verklaring omtrent gedrag) verplicht te stel...
Di, 2 Jun, 2015 at 12:18 PM