Het recht van inschrijven voor de teamcompetitie behoort toe aan de zaalhouder waar het ingeschreven team zijn thuiswedstrijden speelt, aan een team, of eventueel aan een geregistreerde vereniging waarbij een team is aangesloten. Het speellokaal dient een openbare gelegenheid te zijn en dient te voldoen aan alle van toepassing zijnde wettelijke voorschriften.Wij hebben een team ingeschreven maar moeten ons terugtrekken, mag dat?

Indien een team zich in de loop van de competitie terugtrekt of door de KNBB uit competitie wordt genomen, gebeurt het volgende:

1. Het gebruiksrecht van de licentie vervalt aan de KNBB.

2. Er wordt aan het team een administratieve heffing opgelegd.

3. Alle door het team behaalde resultaten in het seizoen komen te vervallen.

4. In gevallen waarin dit reglement niet voorziet beslist de Sportcommissie van de KNBB.