De teamcompetitie wordt gespeeld in verschillende divisies. De indeling geschiedt aan de hand van het resultaat van het team van de voorafgaande competitie. Een team heeft het recht tot het aanvragen van dispensatie; hiertoe dient een aanvraag bij de Sportcommissie van de KNBB te worden ingediend. De Sportcommissie neemt vervolgens een beslissing waarna het team mededeling ontvangt. Bij de poule-indeling wordt zoveel mogelijk rekening gehouden met regionale spreiding, waarbij rekening wordt gehouden met de plaats van de speellokalen.