1. Alleen in de eerste helft van de competitie mogen er mutaties plaatsvinden. Onder een mutatie wordt verstaan het afvoeren en/of het toevoegen van een speler die in het lopend seizoen nog niet geregistreerd heeft gestaan bij een eredivisieteam. De mutatie moet schriftelijk worden gemeld via een mutatieformulier. Indien de toegevoegde speler nog geen lid is van de KNBB-Snooker dient deze eerst lid te worden en de contributie te voldoen. Een toegevoegde speler is pas speelgerechtigd na ontvangst van een schriftelijke bevestiging.

2. Wanneer een speler uit een team naar een ander team wil (transfer) is dit alleen mogelijk buiten het competitieseizoen of in de winterstop.

3. Alle mutaties, transfers, wijzigingen en/ of mededelingen worden aan de teamcaptains gemeld.

4. Indien het verloop van de competitie in gevaar komt, dit ter beoordeling van de Sportcommissie, kan tot vier wedstrijden voor het eind van de competitie een schriftelijk gemotiveerd verzoek om verdere teamaanvulling worden ingediend.