Om een sportief verloop van de competities te kunnen waarborgen is het uitstellen alleen onder de volgende voorwaarden toegestaan:

EREDIVISIE

1. Wedstrijden dienen gespeeld te worden in het vastgestelde weekend.

2. Het uitstellen van een wedstrijd is niet meer mogelijk behoudens gevallen van overmacht. Voorbeelden van overmacht zijn: weer alarm KNMI /ongeluk onderweg/overlijden van naasten. Voorbeelden waarin geen sprake is van overmacht zijn: ziekte van spelers/werk/verhuizingen/uitzendingen van spelers naar een internationaal evenement zoals een EK of WK.

3. Indien er toch voor wordt gekozen om een wedstrijd uit te stellen zonder dat er sprake is van overmacht, dient dit 48 uur voor aanvang van de wedstrijd schriftelijk te zijn aangegeven bij het bondsbureau van de KNBB op straffe van een heffing van 50,-, dan wordt de volgende straf opgelegd aan het team dat om uitstel heeft verzocht:

- bij de 1ste keer uitstel, 5 wedstrijdpunten in mindering + een heffing van € 80,-;

- bij de 2de keer uitstel, 10 wedstrijdpunten in mindering + een heffing van € 160,-;

- bij de 3de keer uitstel wordt het team uit de competitie genomen en vervallen alle behaalde resultaten tegen dit team. Tevens wordt de maximale boete opgelegd aan dit team.

5. Een uitgestelde wedstrijd dient uiteraard alsnog gespeeld te worden waarbij de nieuwe datum binnen 72 uur na het tijdstip waarop de oorspronkelijke wedstrijd had moeten aanvangen alsnog schriftelijk dient te worden doorgegeven aan het bondsbureau van de KNBB, wederom op straffe van een boete van € 50,-.

6. Het uiterste tijdstip waarop een uitgestelde wedstrijd moet zijn gespeeld is het eerste weekend waarin er geen reguliere competitieronde staat gepland.

7. Wedstrijden mogen eerder worden gespeeld of op de zondag van het oorspronkelijke competitie weekend. Beide teams moeten hiermee akkoord zijn. Wel moet deze aanpassing minimaal 48 uur voor aanvang van de wedstrijd zijn aangegeven bij het bondsbureau van de KNBB, op straffe van een boete van €50,-.

8. Tijdens de laatste 2 competitie rondes dienen de wedstrijden op de geplande datum te worden gespeeld.

9. Inhaalwedstrijden moeten zijn gespeeld voor de aanvang van de laatste 2 competitie rondes.

10. De sportcommissie behoudt zich het recht voor om tijdens de competitie het speelrooster aan te passen.

 

OVERIGE DIVISIES

1. Wedstrijden dienen gespeeld te worden in de vastgestelde speelweek.

2. Na onderling overleg met tegenstander en zaalhouder, is het mogelijk de wedstrijd in het weekend te verspelen. Dit in verband met reistijden en te overbruggen afstanden.

3. Voor uitstel heeft u schriftelijke toestemming van het bondsbureau nodig.

4. Alle niet gespeelde wedstrijden moeten voorafgaand aan de laatste twee competitieronden zijn ingehaald.

5. Uitstel van wedstrijden in de laatste twee speelronden is niet mogelijk.

6. De KNBB behoudt zich het recht voor om tijdens de competitie het speelrooster aan te passen.