Om inschrijfgeld van Pool / Snooker (Regionale) Rankings / NK's individueel terug te vragen vul je bijgaand formulier in en stuur je dit naar de wedstrijdleiding van je regio (Pool regiocoördiantoren vind je bij 'Prestatiesport' Regio's) 

Of naar de wedstrijdleiding van NK's  Pool 

(www.poolbiljarten.nl/organisatie/breedtesport of

in het geval van Snooker: penningmeestersnooker@knbb.nl)


Teamcompetitie-inschrijfgeld kan niet worden teruggevraagd tenzij het om een dubbele inschrijving gaat.