Meld u voor een rechtstreeks (individueel) lidmaatschap aan via mijn.knbb.nl. Indien u eerder lid was van de KNBB dan activeren wij uw oude bondsnummer.

Indien u lid wordt via een vereniging dan dient de secretaris van de vereniging u aan te melden. Geef hierbij ook uw oude bondsnummer door. Weet u uw oude bondsnummer niet meer dan kunt u dit opvragen bij de 

ledenadministratie via la@knbb.nl of 030-6008401.


Houdt u er rekening mee dat een aanmelding tot 48 uur kan duren en spelers in principe pas speelgerechtigd zijn nadat hun lidmaatschap door de KNBB is verwerkt.


Na aanmelding en activering ontvangt u of uw vereniging een factuur. Deze dient u binnen 21 dagen na ontvangst te betalen.